Privacy

Woolmakers, gevestigd aan Niermansgang 16 7514 DM Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Niermansgang 16
7514 DM Enschede
tel. +31 (0) 6 3800 1565

Annemiek Keizer is de Functionaris Gegevensbescherming bij Woolmakers. Ze is te bereiken via privacy@woolmakers.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Woolmakers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We moedigen ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@woolmakers.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Woolmakers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je betaling afhandelen
– Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je toestaan om een account aan te maken
– Om goederen en diensten aan u te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Woolmakers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Woolmakers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Woolmakers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
Personalia2 jaarGarantie op producten die we leveren
Adres2 jaarGarantie op producten die we leveren
E-mailadres2 jaarGarantie op producten die we leveren
Telefoonnummer2 jaarGarantie op producten die we leveren

Persoonlijke gegevens delen met derden
Woolmakers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Woolmakers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken!
Woolmakers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die wij in uw computerbestand hebben naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of als u andere vragen/opmerkingen hebt over de gegevensverwerking, kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@woolmakers.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart op deze kopie. Dit is om je privacy te beschermen. Woolmakers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Woolmakers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen
Woolmakers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@woolmakers.com.